Tag: Erlish Denhoof

Results

  • Erlich Denhoof

    Na początek sierociniec Mariemburg A.D. 2500 przyniosła mnie jakaś służka jaśnie pana -sypnęła z sakiewki i odeszła. Nie dożywienie i trudne warunki startu dały mi lichą posturę i mało siły. Pozostałe dzieciaki wykorzystywały to przewagę często i …